امروز سه شنبه 28 آبان 1398

حکومت ژنرالها ونظامیان در سلسله گوریو تا شورش سابولچو

كد خبر    :  4470
نويسنده  :  مدير
تاريخ خبر :  1395/02/24 - 03:20:55
حکومت ژنرالها ونظامیان در سلسله گوریو تا شورش سابولچو این حکومت پس از کودتای ۱۱۷۰ میلادی و در زمان سلطنت امپراطور یی جون به خاطر تحقیرات بی شماری که در حق نظامیان توسط وزرا انجام میگرفت و بی بندباری های دربار سلطنتی و علی الخصوص امپراطور انجام گردید ، به سر کار آمد و تا شورش سابولچو (میلادی ۱۲۷۰) ادامه یافت.در این حکومت ، رژیم به دو دسته تقسیم ...

این حکومت پس از کودتای ۱۱۷۰ میلادی و در زمان سلطنت امپراطور یی جون به خاطر  تحقیرات بی شماری که در حق نظامیان توسط وزرا انجام میگرفت و بی بندباری های دربار سلطنتی و علی الخصوص امپراطور انجام گردید ، به سر کار آمد و تا شورش سابولچو (میلادی ۱۲۷۰) ادامه یافت.در این حکومت ، رژیم به دو دسته تقسیم گردید. ۱- تشکیلات مرکزی به فرماندهی ژنرال های ارشد ۲- دربار سلطنتی

البته این کار به جهت کاهش قدرت امپراطور و وزرا انجام گردید.البته باتوجه به اینکه سلسله گوریو از همان ابتدای تاسیس توجه ویژه ای به دربار سلطنتی چین داشت.تمامی امپراطوران این سلسله باید مورد تایید امپراطور چین قرار میگرفتند تا حکومتشان رسمیت پیدا می کرد. با انجام شورش در سال ۱۱۷۰ میلادی ارتشی ها قدرت را بدست آوردند و با خلع امپراطور باعث آغاز دوران پرتلاطمی در تاریخ کره شدند.این دوره که به صده ی آشوب معروف است شاید خود بهترین عبرت تاریخ از حکومت افراد غیر کاردان باشد.

در جدول زیر رهبران ارتشی که طی این صد سال این رژیم جدید را در کنترل خود داشتند معرفی خواهیم کرد.

نام رهبر  نظامی

به قدرت رسیدن

سقوط

امپراطور گوریو

توضیحاتی در مورد این فرد

یی اویی بانگ

۱۱۷۰

۱۱۷۴

یی جون

میونگ جونگ

رهبر نظامی در کودتای ۱۱۷۰ که توازن قدرت را پس از کودتا ایجاد نمود

(سریال عصر جنگجویان مرتبط با این شخصیت می باشد.)

چونگ جونگ بو

۱۱۷۴

۱۱۷۹

میونگ جونگ

وی به همراه یی اویی بانگ در کودتای سال ۱۱۷۰ شرکت داشت

(سریال عصر جنگجویان مرتبط با این شخصیت می باشد.)

کیونگ ته سیونگ

۱۱۷۹

۱۱۸۳

میونگ جونگ

وی مشاور خاندان چونگ بود و پس از بالاگرفتن نارضایتی ها از این فرد حکومت را بدست گرفت.(سریال عصر جنگجویان مرتبط با این شخصیت می باشد.)

یی اویی مین

۱۱۸۳

۱۱۹۶

میونگ جونگ

معروف به دیو بزرگ ، فردی که زیر دست یی اویی بانگ بود و تمامی دستاورد های یی اویی بانگ را حفظ و اصلاحات او را ادامه داد(سریال عصر جنگجویان مرتبط با این شخصیت می باشد.)

رژیم خاندان چویی

چویی چون هیون

۱۱۹۶

۱۲۱۹

میونگ جونگ

سینجونگ

هویجونگ

گونگجونگ

گوجونگ

مقتدر ترین رهبر نظامی که توانست بیش از ۴ امپراطور را عزل و نصب کند(سریال عصر جنگجویان مرتبط با این شخصیت می باشد.)

چویی یو

۱۲۱۹

۱۲۴۹

گوجونگ

پسر ارشد چویی چون هیون می باشد.(سریال خدای جنگ مرتبط با این شخصیت می باشد)

چویی هانگ

۱۲۴۹

۱۲۵۷

گوجونگ

 وی پسر چویی یو می باشد

چویی اویی

۱۲۵۷

۱۲۵۸

گوجونگ

پسر چویی هانگ می باشد

رژیم های دیگر

کیم جون(موشین)

۱۲۵۸

۱۲۶۸

وون جونگ

فرمانده کل ستاد مشترک در زمان چویی یو(سریال خدای جنگ مرتبط با این شخصیت است

ایم یون

۱۲۶۸

۱۲۷۰

وون جونگ

یونگ جونگ

وون جونگ

مشاور کیم جون در امور نظامی

ایم یو مو

۱۲۷۰

۱۲۷۰

وون جونگ

پسر ایم یون . آخرین رهبر حکومت ارتشی در گوریو که با شورش سابولچو سقوط کرد.

شاید یکی از دلایلی که همه علاقه مندان سریال های دوران سه امپراطوری بین سریال های دوره چوسان و گوریو ، به دوره گوریو توجه بیشتری دارند احتمالا این روحیه جنگجویی باشد. روحیه ای که طی این صد سال از ارتشی ها به کل کشور نفوذ کرد و باعث شد که در مقابل دشمنان خارجی همچون حملات مغول ها ، ژاپنی ها و دزدان دریایی جنوبی متحد باشند.

درست کار یا خیانت کار ، درمورد هیچکدام از این رهبران نمیتوان اظهار نظر قطعی داشت که خوب بودند یا بد ولی می توان این نکته را فهمید که آنان همه یک هدف داشتند وآن عزت کشورشان و تحقیر نشدن در مقابل ابر قدرت زمان خود بوده است که باید چنین هدفی را ستود.

تگ های حکومت ژنرالها ونظامیان در سلسله گوریو تا شورش سابولچو :
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي