تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


کشتی کج

Money in The Bank 2019

Money in The Bank 2019

رقابت بر سر چمدون های Money in The Bank اوج هیجان و استرس


قیمت محصول : 6,000 تومان


شو اسمکدان 14 می 2019

شو اسمکدان 14 می 2019

رینز به سالن میاد و به درگیری اخیر خودش با الیاس اشاره میکنه و بعدش میز هم بهش ملحق میشه و رینز میگه میز هم خوب حال شین رو گرفت. شین و الیاس میان و شین میگه برای همون قلدری بازیهای میز بود که امشب براش برنامه دارم ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 13 می 2019

شو راو 13 می 2019

میز میاد و ضمن اشاره به مانی این د بنک از رینز میخواد به برنامه ی میز تیوی بیاد. رینز میاد و میگه من در مانی این دبنک با الیاس مصاف دارم.او از وقتی اومده هیچ کار مهمی در شوها نکرده رینز به تغیر شخصیت میز هم اشاره میکنه و ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 7 می 2019

شو اسمکدان 7 می 2019

استایلز به رینگ میاد او میگه من دلم برای اسمک تنگ شده بود و هر کشتی گیری که جسارت لازم رو نشون بده میتونه با استفاده از همین قانون مهمانی بودن،در هر دو شو باشه.او میگه مکمن تصمیم خوبی گرفت که رستلرها میتونند مهمان برندها باشند.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 6 می 2019

شو راو 6 می 2019

مکمن به رینگ میاد و میگه من برای سالها اینجا بودم و کسی نمیتونه فراموشم کنه چون من وینس مکمن هستم.رینز وارد میشه.مکمن بهش میگه اگه اومدی من رو بزنی باید که پلیس بیرون کشیک میده و تازه جزو اسمک هستی و ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


WWE Worlds Collide Battle Royal

WWE Worlds Collide Battle Royal

شبی بتل رویالی بین برندهای کمپانی wwe در بخش زنان و مردان


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 30 آپریل 2019

شو اسمکدان 30 آپریل 2019

مایکل کول درون رینگ هست و از کوفی میخواد برای مصاحبه بهش ملحق بشه کوفی میاد و کول میگه که امروز به مناسبت یازدهمین سال فعالیت کوفی هست که این بخش رو ترتیب دادیم.او به مسیر ترقی کوفی از چمبر تا رسل 35 اشاره میکنه و ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 29 آپریل 2019

شو راو 29 آپریل 2019

شو با بخش بلیز شروع میشه و او ضمن اشاره به مانی این دبنک شروع به معرفی شرکت کنندگان در لدر مچ میکنه و اونا یکی یکی به رینگ میان. کوربین رجزخونی رو شروع میکنه که ریکوچیت بهش میگه تو قبلا کیف رو بردی اما ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


WWE Worlds Collide Women 2019

WWE Worlds Collide Women 2019

شب جذاب و دیدنی با زنان کمپانی WWE که در تورنومنت Worlds Collide به رقابت با یکدیگر پرداختند.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 23 آپریل 2019

شو اسمکدان 23 آپریل 2019

شین به رینگ میاد تا برنامه رو شروع کنه او میگه امشب زیاد حرف نمیزنم و اصلا روحیه خوبی ندارم چون هفته ی گذشته رینز به پدرم حمله کرد. او تصاویر اون اتفاق رو نشون میده.شین میگه رینز به چه حقی این کار رو کرد در حالیکه ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 22 آپریل 2019

شو راو 22 آپریل 2019

اچ میاد و میگه برای مشخص شدن حریف رولینز امشب دو تا مسابقه داریم هر مسابقه سه طرفه هست و برنده ی این دو مسابقه، اخر برنامه به مصاف هم میرند و برنده ی نهایی، حریف رولینز میشه


قیمت محصول : 3,000 تومان


WWE The Shield Final Chapter

WWE The Shield Final Chapter

کمپانی یک برنامه ی مخصوص برای شیلد گذاشت این برنامه به خاطر منحل شدن شیلد و رفتن امبروز از کمپانی هستش.


قیمت محصول : 3,000 تومان