تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


کشتی کج

Clash Of Champions 2019

Clash Of Champions 2019

مهم ترین مسابقه : ست رولینز مقابل استرومن سر کمربند یونیورسال


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Brooklyn 2016

NXT TakeOver Brooklyn 2016

مهم ترین مسابقه : ساموا جو مقابل ناکامورا سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 6,000 تومان


NXT Takeover Dallas 2016

NXT Takeover Dallas 2016

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل ساموا جو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 6,000 تومان


AEW All Out 2019

AEW All Out 2019

مهم ترین مسابقه : هنگ من پیج مقابل کریس جریکو سر کمربند قهرمانی الیت


قیمت محصول : 3,000 تومان


NxT UK TakeOver Cardiff 2019

NxT UK TakeOver Cardiff 2019

مهم ترین مسابقه : والتر مقابل تایلر بیت سر کمربند یو کی


قیمت محصول : 3,000 تومان


SummerSlam 2019

SummerSlam 2019

مهم ترین مسابقه : ست رولینز مقابل براک لزنر سر کمربند یونیورسال


قیمت محصول : 3,000 تومان


NxT Takeover Toronto 2019

NxT Takeover Toronto 2019

مهم ترین مسابقه : آدام کول مقابل جانی گارگانو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


Extreme Rules 2019

Extreme Rules 2019

مهم ترین مسابقه : کوربین و لیسی اونز مقابل بکب لینچ و ست رولینز سر کمربند های قهرمانی زنان و مردان


قیمت محصول : 3,000 تومان


AEW Fight For The Fallen 2019

AEW Fight For The Fallen 2019

مهمترین مسابقه : تیم یانگ باکس مقابل کودی و داستین رودز


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Brooklyn 2015

NXT TakeOver Brooklyn 2015

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل کوین اونز سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT Takeover London 2015

NXT Takeover London 2015

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل ساموا جو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


AEW Fyter Fest 2019

AEW Fyter Fest 2019

AEW Fyter Fest 2019 دومین پی پی وی الیت


قیمت محصول : 6,000 تومان