تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


WWE

Armageddon 2003

Armageddon 2003

WWE World Heavyweight Championship Triple Threat Match Triple H vs Kane vs Bill Goldberg (c)


قیمت محصول : 3,000 تومان


Backlash 2003

Backlash 2003

WWE Championship Brock Lesnar (c) vs John Cena


قیمت محصول : 3,000 تومان


Bad Blood 2003

Bad Blood 2003

WWE World Heavyweight Championship – Hell in a Cell Triple H © vs Kevin Nash


قیمت محصول : 3,000 تومان


Insurrextion 2003

Insurrextion 2003

WWE World Heavyweight Championship – Street Fight Triple H © vs Kevin Nash


قیمت محصول : 3,000 تومان


JudgMent Day 2003

JudgMent Day 2003

WWE Heavyweight Championship – Stretcher Match Brock Lesnar (C) vs Big Show


قیمت محصول : 3,000 تومان


No Mercy 2003

No Mercy 2003

WWE Championship – Bikers Chain Match Brock Lesnar (C) vs Undertaker


قیمت محصول : 6,000 تومان


شو اسمکدان 19 مارس 2019

شو اسمکدان 19 مارس 2019

میز به رینگ میاد به حرفهای شین در اسمک قبلی مرور میکنیم میز میگه من با کلی آرزو با شین تیم شدم و خیالهایی برای رسل داشتم اما شین همش رو خراب کرد.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 18 مارس 2019

شو راو 18 مارس 2019

لزنر همراه هیمن به رینگ میاد هیمن بعد از معرفی همیشگی خودش،میخواد راجب رولینز حرف بزنه.او میگه امشب ست میخواد با مسابقه دادن مقابل مکینتایر تمرینش برای رسل رو شروع کنه.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 12 مارس 2019

شو اسمکدان 12 مارس 2019

شین به رینگ میاد.مردم بوو میکنن.او از گزارشگر میخواد تا او رو به عنوان بهترین رستلر جهان معرفی کنه.بعدش کراوات طرف رو میگیره و میگه تو مجبوری


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 11 مارس 2019

شو راو 11 مارس 2019

د شیلد به رینگ میان.رینز بابت تشکیل شیلد خوشحاله و میگه حتی اگه این اخرین باری باشه که گروهمون تشکیل شد من بازم از بودن در کنار رولینز و امبروز احساس عالی داشتم


قیمت محصول : 3,000 تومان


Fastlane 2019

Fastlane 2019

سومین پی پر ویو کمپانی در سال 2019 به نام فست لان برگزار شد بعد از این شو مسابقات مهم رستلمنیا برگزار می شود.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 5 مارس 2019

شو اسمکدان 5 مارس 2019

براین و روون به رینگ میان.به انتخاب اوونز به جای کوفی برای فستلین مرور میکنیم. دنیل میگه هفته ی گذشته خانواده ی مکمن هر کاری که دلشون خواست کردند و کوفی کنار گذشته شد.مردم برای کوفی شعار میدن و...


قیمت محصول : 3,000 تومان