تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


WrestleMania

WrestleMania 34 2018

WrestleMania 34 2018

مهم‌ترین مسابقه : براک لزنر مقابل رومن رینز


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 33 2017

WrestleMania 33 2017

مهم‌ترین مسابقه : آندرتیکر مقابل رومن رینز در یک مسابقه نو هولدز بارد


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 32 2016

WrestleMania 32 2016

مهم‌ترین مسابقه : رومن رینز مقابل تریپل اچ (قهرمان)


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 31 2015

WrestleMania 31 2015

مهم‌ترین مسابقه : براک لزنر(قهرمان) مقابل رومن رینز


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 30 2014

WrestleMania 30 2014

مهم‌ترین مسابقه : دنیل براین در مقابل رندی اورتن (قهرمان) و باتیستا در یک مسابقه 3 نفره(تریپل ترِت) برای قهرمانی کمربندهای دبلیودبلیوئی و سنگین‌وزن جهان


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 29 2013

WrestleMania 29 2013

مهم‌ترین مسابقه : جان سینا در مقابل دِ راک (قهرمان) در یک مسابقه تک به تک برای کمربند WWE


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 28 2012

WrestleMania 28 2012

مهم‌ترین مسابقه : دِ راک در مقابل جان سینا در یک مسابقه تک به تک


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 27 2011

WrestleMania 27 2011

مهم‌ترین مسابقه : د میز (قهرمان) در مقابل جان سینا در یک مسابقه تک به تک بدون رد صلاحیت سر کمربند WWE


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 26 2010

WrestleMania 26 2010

مهم‌ترین مسابقه : آندرتیکر در مقابل شان مایکلز در یک مسابقه بدون رد صلاحیت سر به اتمام رسیدن یا ادامه رکورد رسلمانیای آندرتیکر یا دوران ورزشی شان مایکلز(به انگلیسی: Career Vs. Streak)


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 25 2009

WrestleMania 25 2009

مهم‌ترین مسابقه : تریپل اچ (قهرمان) در مقابل رندی اورتون در یک مسابقه تک به تک سر کمربند WWE


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 24 2008

WrestleMania 24 2008

مهم‌ترین مسابقه : آندرتیکر در مقابل اِج (قهرمان) در یک مسابقه تک به تک سر کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 23 2007

WrestleMania 23 2007

مهم‌ترین مسابقه : جان سینا (قهرمان) در مقابل شان مایکلز در یک مسابقه تک به تک سر کمربند WWE


قیمت محصول : 3,000 تومان