امروز سه شنبه 28 آبان 1398

Royal Rumble

Royal Rumble 2019
Royal Rumble 2019 رویال رامبل 2019 هم بخش مردان برگزار شد و هم بخش زنان برگزار شد.
6,000 تومان
Royal Rumble 2018
Royal Rumble 2018 رویال رامبل 2018 هم بخش مردان برگزار میشه و برای اولین بار رویال رامیل زنان هم برگزار میشه. با حضور ای جی استایلز - کیوین اونز - فین بالور - جان سینا - کوفی کینگستون مت هاردی -رندی اورتون - ری مستریو - رومن رینگز - بروک لسنر استرومن - کین...
3,000 تومان
Royal Rumble Match 50 Saudi 2018
Royal Rumble Match 50 Saudi 2018 بزرگترین رویال رامبل یک رویداد غیر رایگان و یک رویداد از شبکه دبلیودبلیوئی می‌باشدکه توسط کمپانی دبلیودبلیوئی برای هردو برند راو و اسمک‌دَون تهیه و در 27 آوریل 2018 در مجموعه ورزشی بین‌المللی ملک عبدالله شهر جده در کشور عربستان سعودی برگزار شد.
3,000 تومان
Royal Rumble 2017
Royal Rumble 2017 Royal Rumble 2017
3,000 تومان
Royal Rumble 2016
Royal Rumble 2016 Royal Rumble 2016
3,000 تومان
Royal Rumble 2015
Royal Rumble 2015 Royal Rumble 2015
3,000 تومان
Royal Rumble 2014
Royal Rumble 2014 Royal Rumble 2014
3,000 تومان
Royal Rumble 2013
Royal Rumble 2013 Royal Rumble 2013
3,000 تومان
Royal Rumble 2012
Royal Rumble 2012 Royal Rumble 2012
3,000 تومان
Royal Rumble 2011
Royal Rumble 2011 Royal Rumble 2011
3,000 تومان
Royal Rumble 2010
Royal Rumble 2010 Royal Rumble 2010
3,000 تومان
Royal Rumble 2009
Royal Rumble 2009 Royal Rumble 2009
6,000 تومان