تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1987

Survivor Series 1987

Survivor Series 1987

رویداد اصلی سری بازی Survivor Series بود که André The Giant تیم تیم هالک هوگان را شکست داد وقتی آندره تیم بوم بمو بیگلو را به عنوان اولین بازمانده در تاریخ سری Survivor حذف کرد.


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 3 1987

WrestleMania 3 1987

مهم‌ترین مسابقه : هالک هوگان (قهرمان) قهرمان آندره د جاینت برای قهرمانی WWF


قیمت محصول : 3,000 تومان