تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1989

SummerSlam 1989

SummerSlam 1989

SummerSlam (1989) دومین رویداد بازنشستگی حرفه ای کشتی تابستانی SummerSlam (PPV) بود که توسط فدراسیون جهانی کشتی (WWF) تولید شد. این در تاریخ 28 اوت 1989 در Brendan Byrne Arena در شرق رادرفورد، نیوجرسی برگزار شد.


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 1989

Survivor Series 1989

Survivor Series (1989) سومین دوره بازپرداخت بازنشستگان حرفه ای کشتی (PPV) که توسط فدراسیون جهانی کشتی (WWF) تولید شده است. این رویداد در روز شکرگذاری، 23 نوامبر 1989، در افق Rosemont در Rosemont ایلینوی برگزار شد.


قیمت محصول : 3,000 تومان


Royal Rumble 1989

Royal Rumble 1989

Royal Rumble 1989


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 5 1989

WrestleMania 5 1989

مهم‌ترین مسابقه : رندی سوج (قهرمان) مقابل هالک هوگان برای قهرمانی WWF


قیمت محصول : 3,000 تومان