امروز چهارشنبه 29 آبان 1398

1992

SummerSlam 1992
SummerSlam 1992 WWF Intercontinental Title Match Bret Hart (c) vs. The British Bulldog
3,000 تومان
Survivor Series 1992
Survivor Series 1992 WWF World Heavyweight Title Match Bret Hart (c) vs. Shawn Michaels
3,000 تومان
Royal Rumble 1992
Royal Rumble 1992 Royal Rumble 1992
3,000 تومان
WrestleMania 8 1992
WrestleMania 8 1992 مهم‌ترین مسابقه : دو مِین ایوِنت ریک فلِیر(قهرمان) مقابل رندی سوج برای قهرمانی WWF هالک هوگان در مقابل سید جاستیس
3,000 تومان