تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1992

SummerSlam 1992

SummerSlam 1992

WWF Intercontinental Title Match Bret Hart (c) vs. The British Bulldog


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 1992

Survivor Series 1992

WWF World Heavyweight Title Match Bret Hart (c) vs. Shawn Michaels


قیمت محصول : 3,000 تومان


Royal Rumble 1992

Royal Rumble 1992

Royal Rumble 1992


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 8 1992

WrestleMania 8 1992

مهم‌ترین مسابقه : دو مِین ایوِنت ریک فلِیر(قهرمان) مقابل رندی سوج برای قهرمانی WWF هالک هوگان در مقابل سید جاستیس


قیمت محصول : 3,000 تومان