تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1993

King Of The Ring 1993

King Of The Ring 1993

King Of The Ring 1993 Final Match Bam Bam Bigelow vs. Bret Hart


قیمت محصول : 6,000 تومان


SummerSlam 1993

SummerSlam 1993

WWF World Heavyweight Title Match Yokozuna (w/James E. Cornette & Mr. Fuji) (c) vs. Lex Luger


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 1993

Survivor Series 1993

Survivor Series Eight Man Tag Team Elimination Match The All-Americans (Lex Luger, Rick Steiner, Scott Steiner & The Undertaker) (w/Paul Bearer) vs. The Foreign Fanatics (Crush, Jacques, Ludvig Borga & Yokozuna) (w/James E. Cornette, Johnny Polo & Mr


قیمت محصول : 3,000 تومان


Royal Rumble 1993

Royal Rumble 1993

Royal Rumble 1993


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 9 1993

WrestleMania 9 1993

مهم‌ترین مسابقه : برت هارت (قهرمان) مقابل یوکوزونا برای قهرمانی WWF (مِین ایوِنت رسمی که از قبل برنامه‌ریزی شده بود) یوکوزونا (قهرمان) مقابل هالک هوگان برای قهرمانی WWF (مِین ایوِنتی که در همان شب اعلام شد)


قیمت محصول : 3,000 تومان