تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1994

King Of The Ring 1994

King Of The Ring 1994

Singles Match Jerry Lawler vs. Roddy Piper


قیمت محصول : 6,000 تومان


SummerSlam 1994

SummerSlam 1994

Singles Match The Undertaker (w/Paul Bearer) vs. The Undertaker (w/Ted DiBiase)


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 1994

Survivor Series 1994

Casket Match (Special Enforcer: Chuck Norris) The Undertaker (w/Paul Bearer) vs. Yokozuna (w/James E. Cornette & Mr. Fuji)


قیمت محصول : 3,000 تومان


Royal Rumble 1994

Royal Rumble 1994

Royal Rumble 1994


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 10 1994

WrestleMania 10 1994

مهم‌ترین مسابقه : برت هارت در مقابل یوکوزونا (قهرمان) برای قهرمانی WWF با داوری افتخاری رادی پایپر


قیمت محصول : 3,000 تومان