تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1996

In Your House 11 Buried Alive 1996

In Your House 11 Buried Alive 1996

Dark WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (c) vs. Goldust (w/Marlena)


قیمت محصول : 3,000 تومان


In Your House 12 Its Time 1996

In Your House 12 Its Time 1996

WWF World Heavyweight Title Match Sycho Sid (c) defeats Bret Hart


قیمت محصول : 3,000 تومان


King Of The Ring 1996

King Of The Ring 1996

WWF World Heavyweight Title Match (Special Outside Referee: Mr. Perfect) Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. The British Bulldog (w/Diana Hart-Smith & James E. Cornette)


قیمت محصول : 6,000 تومان


SummerSlam 1996

SummerSlam 1996

WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. Vader (w/James E. Cornette)


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 1996

Survivor Series 1996

WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. Sycho Sid


قیمت محصول : 3,000 تومان


In Your House 6 Rage in the Cage 1996

In Your House 6 Rage in the Cage 1996

Dark WWF Intercontinental Title Match Goldust (w/Marlena) (c) vs. The Undertaker (w/Paul Bearer)


قیمت محصول : 3,000 تومان


In Your House 7 Good Friends Better Enemies 1996

In Your House 7 Good Friends Better Enemies 1996

Dark Match Mankind vs. The Undertaker


قیمت محصول : 3,000 تومان


In Your House 8 Beware of Dog 1996

In Your House 8 Beware of Dog 1996

Dark Match Owen Hart vs. The Ultimate Warrior


قیمت محصول : 3,000 تومان


In Your House 9 International Incident 1996

In Your House 9 International Incident 1996

Six Man Tag Team Match Camp Cornette (Owen Hart, The British Bulldog & Vader) (w/Jim Cornette) vs. The People's Posse (Ahmed Johnson, Shawn Michaels & Sycho Sid) (w/Jose Lothario)


قیمت محصول : 3,000 تومان


In Your House 10 Mind Games 1996

In Your House 10 Mind Games 1996

WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. Mankind (w/Paul Bearer)


قیمت محصول : 3,000 تومان


Royal Rumble 1996

Royal Rumble 1996

Royal Rumble 1996


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 12 1996

WrestleMania 12 1996

مهم‌ترین مسابقه : شان مایکلز در مقابل برت هارت (قهرمان) در یک مسابقه Iron Man شصت دقیقه‌ای بر سر کمربند WWF


قیمت محصول : 3,000 تومان