تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1998

Over The Edge In Your House 1998

Over The Edge In Your House 1998

WWF World Heavyweight Title No Disqualification Falls Count Anywhere Match (Special Referee: Vince McMahon) Steve Austin (w/The Undertaker) (c) vs. Dude Love


قیمت محصول : 6,000 تومان


Rock Bottom In Your House 1998

Rock Bottom In Your House 1998

WWF World Heavyweight Title Match The Rock (w/Shane McMahon & Vince McMahon) (c) vs. Mankind


قیمت محصول : 6,000 تومان


SummerSlam 1998

SummerSlam 1998

WWF World Heavyweight Title Match Steve Austin (c) vs. The Undertaker


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 1998

Survivor Series 1998

WWF World Heavyweight Title Deadly Game Tournament Final Match (vakant) Mankind vs. The Rock


قیمت محصول : 3,000 تومان


Unforgiven In Your House 1998

Unforgiven In Your House 1998

WWF World Heavyweight Title Match Steve Austin (c) vs. Dude Love (w/Vince McMahon)


قیمت محصول : 6,000 تومان


Breakdown In Your House 1998

Breakdown In Your House 1998

WWF World Heavyweight Title Triple Threat Match Steve Austin (c) vs. Kane vs. The Undertaker


قیمت محصول : 6,000 تومان


Fully Loaded In Your House 1998

Fully Loaded In Your House 1998

WWF World Tag Team Title Match Kane & Mankind (w/Paul Bearer) (c) vs. Steve Austin & The Undertaker


قیمت محصول : 6,000 تومان


Judgment Day In Your House 1998

Judgment Day In Your House 1998

WWF World Heavyweight Title Match (vakant) (Special Referee: Steve Austin) Kane vs. The Undertaker


قیمت محصول : 6,000 تومان


King Of The Ring 1998

King Of The Ring 1998

WWF World Heavyweight Title First Blood Match Steve Austin (c) vs. Kane (w/Paul Bearer)


قیمت محصول : 6,000 تومان


No Way Out Of Texas In Your House 1998

No Way Out Of Texas In Your House 1998

Eight Man Tag Team No Disqualification Match Cactus Jack, Chainsaw Charlie, Owen Hart & Steve Austin vs. Savio Vega, The New Age Outlaws (Billy Gunn & The Road Dogg) & Triple H (w/Chyna)


قیمت محصول : 6,000 تومان


Royal Rumble 1998

Royal Rumble 1998

Royal Rumble 1998


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 14 1998

WrestleMania 14 1998

مهم‌ترین مسابقه : استُون کُلد اِستیو آستین در مقابل شان مایکلز (قهرمان) در یک مسابقه بدون رد صلاحیت برای کمربند WWF به همراه مایک تایسون به عنوان داور افتخاری


قیمت محصول : 3,000 تومان