تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


2000

No Mercy 2000

No Mercy 2000

WWF World Heavyweight Title No Disqualification Match The Rock (c) vs. Kurt Angle (w/Stephanie McMahon-Helmsley)


قیمت محصول : 6,000 تومان


No Way Out 2000

No Way Out 2000

Hell in a Cell match for the WWF Championship. Triple H (c) vs. Cactus Jack


قیمت محصول : 6,000 تومان


SummerSlam 2000

SummerSlam 2000

WWF World Heavyweight Title Triple Threat Match The Rock (c) vs. Kurt Angle vs. Triple H


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 2000

Survivor Series 2000

No Disqualification Match Steve Austin vs. Triple H


قیمت محصول : 3,000 تومان


Unforgiven 2000

Unforgiven 2000

WWF World Heavyweight Title Fatal Four Way Match The Rock (c) vs. Chris Benoit vs. Kane vs. The Undertaker


قیمت محصول : 6,000 تومان


Armageddon 2000

Armageddon 2000

Hell in a Cell match for the WWF Championship Kurt Angle (c) vs. Steve Austin, Triple H, The Undertaker, Rikishi, and The Rock


قیمت محصول : 6,000 تومان


Backlash 2000

Backlash 2000

Singles match for the WWF Championship with Shane McMahon as Special Guest Referee The Rock vs. Triple H (c) (with Vince and Stephanie McMahon)


قیمت محصول : 6,000 تومان


Fully Loaded 2000

Fully Loaded 2000

WWF Championship The Rock vs. Chris Benoit


قیمت محصول : 6,000 تومان


Judgment Day 2000

Judgment Day 2000

Iron Man match for the WWF Championship with Shawn Michaels as special guest referee Triple H vs. The Rock (c)


قیمت محصول : 6,000 تومان


King of the Ring 2000

King of the Ring 2000

Tag team match for theWWF Championship The Rock, Kane, and The Undertaker vs. Triple H (c), Vince McMahon, and Shane McMahon


قیمت محصول : 6,000 تومان


Royal Rumble 2000

Royal Rumble 2000

Royal Rumble 2000


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 16 2000

WrestleMania 16 2000

مهم‌ترین مسابقه : تریپل اچ (قهرمان) در مقابل راک، بیگ شو، میک فولی در یک مسابقه 4 نفره سر کمربند WWF


قیمت محصول : 6,000 تومان