تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


2019

Fastlane 2019

Fastlane 2019

سومین پی پر ویو کمپانی در سال 2019 به نام فست لان برگزار شد بعد از این شو مسابقات مهم رستلمنیا برگزار می شود.


قیمت محصول : 3,000 تومان


Elimination Chamber 2019

Elimination Chamber 2019

زنجیره حذفی به هیچکس در تویوتا سنتر رحم نکرد همه بزرگترین خطر را برای نزدیک شدن به رسلمنیا به جان خریدند شبی استثنایی در تگزاس


قیمت محصول : 3,000 تومان


Royal Rumble 2019

Royal Rumble 2019

رویال رامبل 2019 هم بخش مردان برگزار شد و هم بخش زنان برگزار شد.


قیمت محصول : 6,000 تومان