تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


هفتگی

شو اسمکدان 23 آپریل 2019

شو اسمکدان 23 آپریل 2019

شین به رینگ میاد تا برنامه رو شروع کنه او میگه امشب زیاد حرف نمیزنم و اصلا روحیه خوبی ندارم چون هفته ی گذشته رینز به پدرم حمله کرد. او تصاویر اون اتفاق رو نشون میده.شین میگه رینز به چه حقی این کار رو کرد در حالیکه ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 22 آپریل 2019

شو راو 22 آپریل 2019

اچ میاد و میگه برای مشخص شدن حریف رولینز امشب دو تا مسابقه داریم هر مسابقه سه طرفه هست و برنده ی این دو مسابقه، اخر برنامه به مصاف هم میرند و برنده ی نهایی، حریف رولینز میشه


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 16 آپریل 2019

شو اسمکدان 16 آپریل 2019

به شیک اپ راو مروری میکنیم تا کوین اوونز به رینگ بیاد او به فرانسوی با مردم خوش و بش میکنه و ضمن اشاره به رسل ،انتقال کشتی گیران در بین برندها رو مورد تاکید قرار میده او میگه وینس مکمن خودش برای شیک اپ اسمکدان در برنامه ی امشب هست مردم مکمن رو بوو می


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 15 آپریل 2019

شو راو 15 آپریل 2019

استف به رینگ میاد و میگه که قراره امشب شیک اپ داشته باشم.او میگه شین هم اینجا هست و او رو به عنوان بهترین در دنیا معرفی میکنه تا شین هم به رینگ بیاد مردم چندان استقبال از این خواهر و برادر نمیکنند و...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 09 آپریل 2019

شو اسمکدان 09 آپریل 2019

نیو دی برای جشن قهرمانی کوفی به رینگ میان و خانواده ی کوفی هم بین تماشاگران هستند مردم کوفی رو تشویق میکنند و بیگ ایی شروع به تحسن کوفی میکنه بعدش شروع به رقص میکنند و ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 08 آپریل 2019

شو راو 08 آپریل 2019

اول شو ست رولینز با کمبرند یونیورسال وارد سالن میشه و تماشگران با خوشحالی تشویقش میکنن و وارد رینگ میشه کمی از مسابقش با لزنر تو رسلمنیا صحبت میکنه که یهو کوفی وارد سالن میشه و....


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 02 آپریل 2019

شو اسمکدان 02 آپریل 2019

اوونز برای بخش مربوط به خودش به رینگ میاد. او خوش امد میگه و میگه مهمانهای امشب در رسل مسابقه ی حساسی دارند او استایلز و اورتن رو معرفی میکنه مهمانها میان و بر درگیری اخیر اونا مرور میکنیم


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 01 آپریل 2019

شو راو 01 آپریل 2019

اول شو استف میاد و راجب مصافهای رسل حرف میزنه و میگه من در مسابقه ی مین اونت رسل کنار رینگ هستم چون قراره اون مصاف برای هر دو کمربند زنان باشه و برنده قهرمان راو و اسمکدان میشه.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 26 مارس 2019

شو اسمکدان 26 مارس 2019

نیو دی به رینگ میان وودز میگه این روزها ما موضوع بحث شدیم و بیگ ایی میگه امروز باید نتیجه ای برای این اتفاقها بگیریم. او میگه ما 5 ساله که نیو دی رو ساختیم و حالا میخواهیم کوفی به موقعیتی که لایقش هست برسه...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 25 مارس 2019

شو راو 25 مارس 2019

روزی به رینگ میاد و میگه برای اولین بار قراره مسابقه ی زنان در مین اونت رسل باشه او مطمئن هست که در رسل میتونه حریفانش رو شکست بده و بعدش پیشنهاد میده که مسابقه ساعت در راو امشب داشته باشیم...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 19 مارس 2019

شو اسمکدان 19 مارس 2019

میز به رینگ میاد به حرفهای شین در اسمک قبلی مرور میکنیم میز میگه من با کلی آرزو با شین تیم شدم و خیالهایی برای رسل داشتم اما شین همش رو خراب کرد.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 18 مارس 2019

شو راو 18 مارس 2019

لزنر همراه هیمن به رینگ میاد هیمن بعد از معرفی همیشگی خودش،میخواد راجب رولینز حرف بزنه.او میگه امشب ست میخواد با مسابقه دادن مقابل مکینتایر تمرینش برای رسل رو شروع کنه.


قیمت محصول : 3,000 تومان