تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


راو 2019

شو راو به تاریخ 11 فوریه 2019

شو راو به تاریخ 11 فوریه 2019

استف و اچ توی رینگ هستند و استف راجب برگزاری الیمینیشن چمبر در یکشنبه ی اینده حرف میزنه و خوشحال هست که اولین تگ تیم زنان در اون پی پر ویو مشخص خواهد شد. اچ هم مسابقه خوبی برای کمربند دبلیو دبلیو ایی پیش بینی میکنه ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 4 فوریه 2019

شو راو 4 فوریه 2019

راو امشب یک مهمان از اسمکدان داره که بکی هست و خود استفانی برای شو دعوتش کرده ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو به تاریخ 28 ژانویه 2019

شو راو به تاریخ 28 ژانویه 2019

ست رولینز در اول برنامه وارد میشه و درباره رامبل دیشب و اینکه با قلبش برنده مسبقه مذکور شده حرف میزنه و میگه: واقعا انتخاب بین براک لزنر و دنیل برایان خیلی سخت هستش و ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو راو 21 ژانویه 2019

شو راو 21 ژانویه 2019

براک لزنر و پاول هیمن به رینگ میان و مردم لزنر را بوو میکنند. هیمن به برد بالور در هفته قبل اشاره میکنه و از اینکه عملکرد خوبی مقابل سینا نشون داد تشویقش میکنه، هیمن میگه منم مثل مردم به بالور باور دارم و ...


قیمت محصول : 6,000 تومان


شو راو 7 ژانویه 2019

شو راو 7 ژانویه 2019

راو امشب با دعوای رولینز و لشلی در پشت صحنه شروع میشه، ما میبینیم که اونا با هم درگیر شدند و بقیه سعی دارند سواشون کنند اما دعوا تا خود سالن هم ادامه داره و بالاخره مامورا موفق میشن دو کشتی گیر را جدا کنند و همگی به پشت صحنه میرند.


قیمت محصول : 6,000 تومان


شو راو 14 ژانویه 2019

شو راو 14 ژانویه 2019

تصویر ورود وینس مکمن به سالن را داریم، به سالن میریم و بران استرومن به رینگ میاد. بران میگه در این مدت براک لزنر همش از من فرار کرده و نشده که قدرت خودمو بهش نشون بدم. اون از من میترسه چون من کوربین را از ...


قیمت محصول : 6,000 تومان