تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


اسمکدان 2019

شو اسمکدان 23 آپریل 2019

شو اسمکدان 23 آپریل 2019

شین به رینگ میاد تا برنامه رو شروع کنه او میگه امشب زیاد حرف نمیزنم و اصلا روحیه خوبی ندارم چون هفته ی گذشته رینز به پدرم حمله کرد. او تصاویر اون اتفاق رو نشون میده.شین میگه رینز به چه حقی این کار رو کرد در حالیکه ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 16 آپریل 2019

شو اسمکدان 16 آپریل 2019

به شیک اپ راو مروری میکنیم تا کوین اوونز به رینگ بیاد او به فرانسوی با مردم خوش و بش میکنه و ضمن اشاره به رسل ،انتقال کشتی گیران در بین برندها رو مورد تاکید قرار میده او میگه وینس مکمن خودش برای شیک اپ اسمکدان در برنامه ی امشب هست مردم مکمن رو بوو می


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 09 آپریل 2019

شو اسمکدان 09 آپریل 2019

نیو دی برای جشن قهرمانی کوفی به رینگ میان و خانواده ی کوفی هم بین تماشاگران هستند مردم کوفی رو تشویق میکنند و بیگ ایی شروع به تحسن کوفی میکنه بعدش شروع به رقص میکنند و ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 02 آپریل 2019

شو اسمکدان 02 آپریل 2019

اوونز برای بخش مربوط به خودش به رینگ میاد. او خوش امد میگه و میگه مهمانهای امشب در رسل مسابقه ی حساسی دارند او استایلز و اورتن رو معرفی میکنه مهمانها میان و بر درگیری اخیر اونا مرور میکنیم


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 26 مارس 2019

شو اسمکدان 26 مارس 2019

نیو دی به رینگ میان وودز میگه این روزها ما موضوع بحث شدیم و بیگ ایی میگه امروز باید نتیجه ای برای این اتفاقها بگیریم. او میگه ما 5 ساله که نیو دی رو ساختیم و حالا میخواهیم کوفی به موقعیتی که لایقش هست برسه...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 19 مارس 2019

شو اسمکدان 19 مارس 2019

میز به رینگ میاد به حرفهای شین در اسمک قبلی مرور میکنیم میز میگه من با کلی آرزو با شین تیم شدم و خیالهایی برای رسل داشتم اما شین همش رو خراب کرد.


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 12 مارس 2019

شو اسمکدان 12 مارس 2019

شین به رینگ میاد.مردم بوو میکنن.او از گزارشگر میخواد تا او رو به عنوان بهترین رستلر جهان معرفی کنه.بعدش کراوات طرف رو میگیره و میگه تو مجبوری


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 5 مارس 2019

شو اسمکدان 5 مارس 2019

براین و روون به رینگ میان.به انتخاب اوونز به جای کوفی برای فستلین مرور میکنیم. دنیل میگه هفته ی گذشته خانواده ی مکمن هر کاری که دلشون خواست کردند و کوفی کنار گذشته شد.مردم برای کوفی شعار میدن و...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 26 فوریه 2019

شو اسمکدان 26 فوریه 2019

استف همراه شین و دنیل داخل رینگ ست اونا برای امضای قرارداد مسابقه بین کوفی و براین اونجا هستند و روون هم برای محافظت از براین کنارش ایستاده ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان به تاریخ 19 فوریه 2019

شو اسمکدان به تاریخ 19 فوریه 2019

شین به ورود کشتی گیران جدید به راو اشاره میکنه و میگه امشب اونها در اسمک هم هستند میز وارد میشه...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان به تاریخ 12 فوریه 2019

شو اسمکدان به تاریخ 12 فوریه 2019

به انتخاب شارلوت به عنوان جانشین بکی در رسل 35 مرور میکنیم شارلوت به رینگ میاد و بابت این اتفاق خوشحاله و میگه من کسی هستم که بخش دیواز روی من تمرکز داره و ...


قیمت محصول : 3,000 تومان


شو اسمکدان 5 فوریه 2019

شو اسمکدان 5 فوریه 2019

قراره در اسمکدان این هفته اخرین تیم برای شرکت در مسابقه برای کمربند تیمی زنان مشخص بشه


قیمت محصول : 3,000 تومان