تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


NXT

NxT Takeover Toronto 2019

NxT Takeover Toronto 2019

مهم ترین مسابقه : آدام کول مقابل جانی گارگانو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


Extreme Rules 2019

Extreme Rules 2019

مهم ترین مسابقه : کوربین و لیسی اونز مقابل بکب لینچ و ست رولینز سر کمربند های قهرمانی زنان و مردان


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Brooklyn 2015

NXT TakeOver Brooklyn 2015

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل کوین اونز سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT Takeover London 2015

NXT Takeover London 2015

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل ساموا جو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


Stomping Ground 2019

Stomping Ground 2019

مهم ترین مسابقه : ست رولینز مقابل کوربین سر کمربند یونیورسال


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Fatal 4 Way 2014

NXT TakeOver Fatal 4 Way 2014

مسابقه مهم : آدرین نویل مقابل تایسون کید و تایلر بریز و سمی زین


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT Takeover R EVOLUTION 2014

NXT Takeover R EVOLUTION 2014

مسابقه مهم : آدرین نویل مقابل سمی زین


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT ArRival 2014

NXT ArRival 2014

مسابقه مهم : آدرین نویل مقابل بودالاس سر کمبرند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT Takeover 2014

NXT Takeover 2014

مسابقه مهم : آدرین نویل مقابل تایسون کید


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver XXV 2019

NXT TakeOver XXV 2019

پی پی وی جدید ان اکس تی به نام TakeOver XXV


قیمت محصول : 3,000 تومان


WWE Worlds Collide Battle Royal

WWE Worlds Collide Battle Royal

شبی بتل رویالی بین برندهای کمپانی wwe در بخش زنان و مردان


قیمت محصول : 3,000 تومان


WWE Worlds Collide Women 2019

WWE Worlds Collide Women 2019

شب جذاب و دیدنی با زنان کمپانی WWE که در تورنومنت Worlds Collide به رقابت با یکدیگر پرداختند.


قیمت محصول : 3,000 تومان